Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-08-31

Rödljus på LV2045.1, Gaddesannavägen

Pågående arbete med VA-utbyggnaden påverkar trafiken på infartsvägen, LV2045.1, till Gaddesanna. Ena väghalvan är avstängd, från och med 50 skyltarna och inåt. Avstängningen gäller under hela september månad och en bit in i oktober.

Trafiken dirigeras av rödljus. Två infarter berörs, men är nåbara. Byggtrafik kör inom den avstängda väghalvan. Sök alltid ögonkontakt med chauffören om ni behöver passera väghalvan för att nå er väg.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se