Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-24

VA-underhåll Forsane

Med start vecka 40 skall företaget Arsleff relina spillvattenledningarna i Forsane. Relina innebär schatfri ledningsförnyelse.

Detta är ett led i arbetet med att förebygga tillskottsvatten i spillvattenledningarna.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se