Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-12-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Företagare ska rapportera farligt avfall

Från och med den 1 januari 2022 ska företagare som vill lämna farligt avfall på Torpa kretsloppspark först ha rapporterat in det i Naturvårdsverkets avfallsregister.

Med farligt avfall menas elektronik, ljuskällor, tryckimpregnerat trä, oljor, batterier, glykol, kemikalier, aerosoler, färg, lim och lösningsmedel.

Rapporteringen ska göras varje gång som man vill lämna farligt avfall till kretsloppsparken.

Anledningen till rapporteringen är för att Naturvårdsverket ska få en bättre bild av det farliga avfallets väg genom landet.

Rapportera in via e-tjänst på https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret Länk till annan webbplats..

Efter rapporteringen får du en kvittens. Den ska du ta med dig till kretsloppsparken och visa personal på plats.

Har du inte rapporterat ditt farliga avfall i förväg, kommer Torpa kretsloppspark inte kunna ta emot det.

Denna information gäller inte för privatpersoner, utan enbart företagare.

Har du frågor,

kontakta Vänersborgs Kretslopp & Vatten på 0521-72 10 00.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se