Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-01-14

Kommunal VA-utbyggnad Vänersnäs: Arbete med överföring

Under vecka 3 kommer arbete påbörjas med överföringsledningarna i området vid avfarten till Vänersnäs,vid Munkesten.

Under måndagen och tisdagen kommer TA-material att sättas upp för att skydda arbetsområdet mot trafiken som passerar området.

Vi kommer även starta arbeten med att svetsa ledningar under måndagen. Senare under veckan kommer schakt att påbörjas för att koppla ihop ledningarna.

Vid frågor så är man välkommen att kontakta oss.
Vill man träffa oss på plats utgår NCC från etablering placerad vid parkering till Gaddesanna, där man är varmt välkommen att vädra sina funderingar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Peter Stenvall
Projektledare
Tekniska, Samhällsbyggnads-förvaltningen

Telefon:
0521-72 12 03