Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-09

VA-underhåll Frändefors

Under vecka 24 fortsätter arbetet med att relina de kommunala huvudledningarna och kommunala serviserna för spillvatten i området mellan kyrkan och Dalboskolan.

Relining innebär schaktfri ledningsförnyelse.

Vid frågor om arbetet kontakta enhetschef för nyanläggning och VA-drift, Stefan Parnebo 0521 - 72 12 41.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se