Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-08-04

VA-underhåll på Rönngatan, Frändefors

En reparation av en avstängningsventil kommer pågå på Måndag, 8/08 på Rönngatan i Frändefors. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av.

Detta påverkar er boende på Rönngatan, Lindgatan. Vattentank kommer att placeras ut.

Gångväg vid vändplats på Rönngatan stängs under arbetets gång.
När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna pga. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

När vattnet åter släpps på kan missfärgat vatten förekomma i ledningarna pga. turbulens. Låt då ert kallvatten spola tills det åter blir klart!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
va-verket@vanersborg.se