Hoppa till innehåll

 

Avgifter för anslutning inom verksamhetsområde

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa. Taxan reviderades senast 2021-06-16 av kommunfullmäktige. 

Exempel:

Typhus A,

ett friliggande, källarlöst, enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettutrymme samt garage. Våningsyta på 150 m² inklusive garage på 15 m², tomtyta 800 m², vattenförbrukning 150 m³/år. Fastigheten ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten.

Anslutningsavgift = 200 672 kr inklusive moms

Årskostnad = 6 595 kr inklusive moms.

Typhus B,

ett flerbostadshus, 15 lägenheter, 1000 m² våningsyta, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m³/år, 2 st vattenmätare qn 2,5 m³/h.

Anslutningsavgift = 385 118 kr inklusive moms

Årskostnad = 65 828 kr inklusive moms.


Anslutning utanför verksamhetsområde

Vänersborgs Kretslopp & Vatten kan medge anslutning till kommunalt VA utanför ett beslutat verksamhetsområde om VA-ledningars kapacitet medger ytterligare anslutningar samt om fastigheten inte finns med i områden som pekas ut för kommunal VA-utbyggnad enligt gällande Blåplan del 2. Det skrivs avtal mellan fastighetsägaren och kommunen om anslutningen.

För information om anslutningsavgifter och förutsättningar kontakta Kretslopp & Vatten enligt kontaktuppgifter nedan.

Ansök om anslutning till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten

Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen!

Tänk på att om du skall ansluta till kommunalt VA så är det anmälningspliktigt enligt Plan- och Bygglagen. Kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen Öppnas i nytt fönster. för att ta reda på vad du behöver lämna in för blanketter till dem.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se