Hoppa till innehåll

 

Råd & anvisningar

För alla anslutna till kommunalt VA i Vänersborgs kommun gäller det att följa ABVA. ABVA är en förkortning för Allmänna bestämmelser för brukandet av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Kretslopp & Vatten har sammanställt en broschyr med råd och anvisningar kopplade till ABVA.