Hoppa till innehåll

 

Utbyggnad av kommunalt VA

Det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp är utbyggt till tätorterna inom kommunen samt sammanhängande bebyggelse längs Vänerkusten.

Blåplan

2013-02-06 gav Kommunstyrelsen berörda förvaltningar i uppdrag att upprätta en Blåplan. Blåplanens syfte är att synliggöra vilka konsekvenser mark- och vattenanvändning kan få för våra vattenförekomster. Mer information finner du under sidan om Blåplan Öppnas i nytt fönster..