Hoppa till innehåll

 

Dyrehög, Källeberg och Tån

Byggnation påbörjas vecka 37

Arbetet med utbyggnad av de kommunala vatten och spillvattenledningarna börjar under vecka 37. Under vecka 37 påverkar arbetet framkomligheten i korsningen Tånvägen/Rostockvägen.

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten

Beslut i kommunfullmäktige om utvidgande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten (hushållsavlopp) till att inkludera fastigheter Dyrehög, Källeberg och Tån togs utav Vänersborg kommuns kommunfullmäktige under § 71 på mötet 2020-06-17. Beslutet har vunnit laga kraft.

Projektering pågår

Arbetet med att projektera för hur VA-ledningarna skall byggas pågår och berörda markägare kommer kontaktas utav personal på Tekniska, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Spillvatten

De kommunala spillvattenledningarna kommer att vara trycksatta. Detta innebär att Kretslopp & Vatten kommer att tillhandahålla en LTA-pumpbrunn med tillhörande larmskåp och stolpe till varje fastighet. Fastighetsägaren ansvarar för att installera pumpbrunnen på sin fastighets VA-installation.

Vattenmätarplatsen

Fastighetsägaren är ansvarig för vattenmätarplatsen. Vattenmätarplatsen skall uppfylla Kretslopp & Vattens krav.

Fysisk anslutning av fastigheten

Fastighetsägaren har ett år på sig att göra den fysiska anslutningen efter de kommunala VA-ledningarna tagits i drift. Fastighetens anslutningsfaktura skall vara betald och man är klar med arbetet inne på fastigheten, så tar man kontakt med Kretslopp & Vattens administration för bokning av driftsättning av LTA-pumpenheten och uppsättning av vattenmätare (om man inte redan är ansluten till kommunalt vatten och har en vattenmätare).

Från driftsättningsdatum kommer en VA-tjänst löpa för fastigheten för Vatten och Spillvatten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se