Hoppa till innehåll

 

utökat VO Timmervik Norra

Entreprenaden för det utökade verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Norra Timmervik är klar. Godkända vattenprover är tagna och området är officiellt driftsatt 2019-12-05.
Informationsbrev tillsammans med karta som visar förbindelsepunkten, anslutningsfakturan och informationsbroschyrer om LTA och vattenmätarplatsen är på väg med posten till alla fastighetsägaren

KONTAKT

Anna Edvartsen
Utredningsingenjör
Kretslopp & Vatten

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 12 04