Hoppa till innehåll

 

Vänersnäs

Projektering pågår för att förstärka de kommunala vatten- och spillvattenledningarna genom Vargön. Detta arbete sker för att kunna ansluta delar av Vänersnäs enligt den Blåplan som är beslutad i kommunfullmäktige.

Informationsmöte - presentation av verksamhetsområde Gaddesanna - Anundstorp

Under torsdagskvällen den 5 mars hölls ett informationsmöte för berörda fastighetsägare och arrendatorer i Gaddesanna - Anundstorp. På mötet presenterades förslaget till det första verksamhetsområdet i den kommunala VA-utbyggnaden på Vänersnäs. Kommunen har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, fått ett föreläggande om att ansluta del av Gaddesanna till kommunalt VA, därav prioriteras området.


Beslutet om verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige. Förslaget räknas komma med i protokollet för kommunfullmäktigemötet den 17 juni 2020.

Information om möjligheten att överklaga ett kommunfullmäktige beslut, finner ni på hemsidan under Kommun och politiköppnas i nytt fönster.

När verksamhetsområdet beslutats i kommunfullmäktige och innan arbetet kommer påbörjas inne i området så kommer alla berörda fastighetsägare och stugägare inbjudas till ett tekniskt startmöte.

Presentationerna från mötet

Karta över förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten (hushållsavlopp). (, 320 kB)

Lista med berörda fastighetsbeteckningar (, 438 kB)

Presentation av Kretslopp & Vatten (, 1 MB).

Sammanställningen över uppkomna frågor och svar från mötet. (, 705 kB)

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljööppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska enheten

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se