Hoppa till innehåll

 

Vänersnäs

Begärd förlängning på föreläggandet för Gaddesanna

Vänersborgs kommun har begärt förlängning på föreläggandet från Länsstyrelsen till den 31 december 2022. Vänersborgs kommun inväntar svar från Länsstyrelsen.

Upphandling av Partneringentreprenör är klar

Vänersborgs kommun har upphandlat NCC som partneringentreprenör för den kommunala VA-utbyggnadsprojektet på Vänersnäs.
Ni kommer se ansvarig projektledare och NCC:s ansvariga ute i området när detaljprojekteringen påbörjas.

Tekniskt startmöte

De rådande restriktionerna gör att vi från kommunens sida måste tänka om gällande vårt tekniska startmöte inför entreprenaden påbörjas i området. Vi arbetar nu på att ha en digital presentation som kommer finnas tillgänglig för er alla här på denna sidan. Vi kommer att skicka ut informationsbrev till alla berörda.

Verksamhetsområde Gaddesanna - Anundstorp har vunnit laga kraft

Beslutet om verksamhetsområdet togs i kommunfullmäktige 2020-06-17 under § 76. Förslaget har vunnit laga kraft.

Vår förhoppning är att kunna bjuda in alla berörda fastighetsägare och stugägare till ett tekniskt startmöte innan arbetet kommer påbörjas inne i området. Hur exakt detta skall lösas med avseende på gällande restriktioner angående begränsningen för allmänna sammankomster arbetar vi på att lösa.

Just nu pågår arbetet med överföringsledningar i Lilleskog, projektering utav Gaddesanna parallellt med upphandling av en partneringentreprenör.

Presentationerna från informationsmötet 5 mars

Karta över förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten (hushållsavlopp). (, 320 kB)

Lista med berörda fastighetsbeteckningar (, 438 kB)

Presentation av Kretslopp & Vatten (, 1 MB).

Sammanställningen över uppkomna frågor och svar från mötet. (, 705 kB)

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljööppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se