Hoppa till innehåll

 

Gaddesanna - Anundstorp

Utlämning av pumpbrunn, larmskåp och stolpe

Utlämningen av pumpbrunn, larmskåp och stolpe sker på tisdagar mellan klockan 08:00 – 12:00, från och med 20/12 till och med 30/5. Ingen utlämning vecka 52. Utlämning sker på kommunens parkering i Gaddesanna. Observera att den som hämtar skall kunna uppge fastighetens adress eller fastighetsbeteckning och kommer få skriva på en blankett.

Utlämningsdatum:

December

20/12

Januari

3/1

10/1

17/1

24/1

31/1

Februari

7/2

14/2

21/2

28/2


Mars

7/3

14/3

21/3

28/3


April

4/4

11/4

18/4

25/4


Maj

2/5

9/5

16/5

23/5

30/5

 

Anmälan till bygglovsenheten

En förändring i en fastighets VA-installation är anmälningspliktigt enligt Plan- och bygglagen. Om ni inte avser att göra en bygglovskrävande förändring av er fastighet i samband med anslutningen till kommunalt VA, så behöver ni skicka in en Anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd till bygglovsenheten tillsammans med en karta och en kontrollplan, innan ni påbörjar arbetet inne på fastigheten.

bygglovsenhetens del av hemsidan Öppnas i nytt fönster. kan ni läsa mer och hitta länkar till blankett och/eller e-tjänst. Alla frågor hänvisas till bygglovsenhetens telefon- och besökstider Öppnas i nytt fönster..

Arbete i området vecka 48

Arbete med återställning pågår över hela området.

Arbete i området vecka 47

Arbete med återställning pågår över hela området. Etableringsytan kommer att städas av och tas bort. Uppställning av material och hjulbodar sker på kommunens parkering.

Arbete i området vecka 46

Vägen vid förskolan kommer att begränsas med TA-avstängningar, då vi har en åtgärd i asfalten som skall rättas till. I övrig så kommer infarter till Trafikverkets väg att asfalteras under veckan. Återställnings arbeten pågår fortfarande inne på Anundstorp 1:9.

Arbete i området vecka 45

Vid tredje strand pågår återställningsarbeten. Sedan förbereds det inför asfaltering utefter Trafikverkets väg.

Arbete i området vecka 44

VA-arbetena på fastighet Anundstorp 1.9 kommer avslutas och här återställs vägar och mark. Uppstärkning av parkeringen mitt emot etableringen fortsätter under veckan. En del återställningsarbeten och inkopplingar kommer ske löpande inom hela området. Vissa av dessa kan medföra störningar i trafiken på vissa vägar.

Arbetsområden vecka 44 2022

Arbete i området vecka 43

VA-schakt kommer att fortsätter inne på fastigheten ANUNDSTORP 1:9. Parkeringen mitt emot etableringen kommer att grusas upp. Mindre åtgärdsarbeten runt om hela Gaddesannaområdet, dessa kommer dock göra minimal inverkan på trafiken.

Arbetsområden vecka 43 2022

Presentationen från gårdagens informationsmöte

Tack till alla som kom till gårdagens informationsmöte.
Här finner ni den presentation , 929 kB, öppnas i nytt fönster. som visades under kvällen. För de som redan idag är nyfikna på de informationsbroschyrer om vattenmätarplatsen och LTA-systemet, som ni kommer få utskickade till er, så finner ni dem på dessa sidor:
LTA-pumpenheten Öppnas i nytt fönster.

Vattenmätarplatsen Öppnas i nytt fönster.

Bygglovsenhetens hemsida om anmälningspliktiga åtgärder Öppnas i nytt fönster..

Om ni har frågor eller funderingar gällande den informations som gavs, så tveka inte att ta kontakt med oss!
Anna Edvartsen, tel: 0521 - 72 12 04, e-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

Peter Stenvall, tel: 0521 - 72 12 03, e-post: peter.stenvall@vanersborg.se

Informationsmöte - ny lokal, Teatern på Folkets Hus!

Påminnelse om informationsmötet som hålls imorgon onsdag 12 oktober klockan 17:00 i Teatern på Folkets hus, ingång via huvudentrén.
Under mötet kommer vi fokusera på att besvara allmänna frågeställningar. Alla som har frågor eller funderingar gällande sin specifika fastighet kommer att hänvisas till att ta kontakt per telefon eller e-post för att boka ett personligt möte. Kontaktuppgifter finner ni längst ner på denna sida.
Presentationen som visas på mötet kommer att läggas upp här på kommunens hemsida under torsdagen. Välkomna!

Arbete i området vecka 41

Inne på fastigheten Anundstorp 1:9 fortsätter arbetet med VA-schakt. Vid första parkeringen kommer en sammankoppling av ledningar ske. Vägen ner till hamnen kommer att justeras, vilket kommer medföra vissa störningar i trafiken.

Vi vill påminna om informationsmötet på onsdag 12 oktober klockan 17:00 - 19:00 i Teatern våning 2 på Folkets Hus. Välkomna!

Arbetet i området sker i etapper

På kartan, se länk nedan, kan man se hur och när vi planerar vara i området runt respektive fastighet och arbeta. Tidsintervallet börjar med förarbeten och lossning av material till VA-förläggning och avslutas med återställning. När vi är i området runt er fastighet kan framkompligheten vara begränsad och ni kan anvisas till tillfälliga parkeringar. Vi informerar löpande via vår sms-tjänst.
När alla deletapper i området är avklarade återstår en hel del arbete med ihopkoppling av överföringsledningarna från Vargön, driftsättning av stora pumpstationer, provtagning av vattnet med mera innan området officiellt kan driftsättas.
Här finner ni utskickad karta. , 205 kB, öppnas i nytt fönster.

Registrera mobilnummer och/eller e-post

Ni finner registreringsmodulen på denna del av kommunens hemsida Öppnas i nytt fönster.. Utländska mobilnummer kan ej registreras.

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljö Öppnas i nytt fönster..

Länsstyrelsen har godkänt begärd förlängning på föreläggandet för Gaddesanna

Länsstyrelsen Västra Götalands län tog 2021-04-22 beslut om förlängning av genomförandetiden för Vänersborgs kommun till 2022-12-31.

Förtydligande: Vi följer fortfarande tidsplanen som presenteras i det digitala startmötet med att överföringsledningarna kommer byggas mellan Munkesten och Gaddesannas parkering med början före sommaren och att byggnationen inne i Gaddesanna påbörjas i höst.

Upphandling av Partneringentreprenör är klar

Vänersborgs kommun har upphandlat NCC som partneringentreprenör för den kommunala VA-utbyggnadsprojektet på Vänersnäs.
Ni kommer se ansvarig projektledare och NCC:s ansvariga ute i området när detaljprojekteringen påbörjas.

Tekniskt startmöte

De rådande restriktionerna gör att vi från kommunens sida måste tänka om gällande vårt tekniska startmöte inför entreprenaden påbörjas i området. Vi arbetar nu på att ha en digital presentation som kommer finnas tillgänglig för er alla här på denna sidan Öppnas i nytt fönster.. Vi kommer att skicka ut informationsbrev till alla berörda.

Verksamhetsområde Gaddesanna - Anundstorp har vunnit laga kraft

Beslutet om verksamhetsområdet togs i kommunfullmäktige 2020-06-17 under § 76. Förslaget har vunnit laga kraft.

Vår förhoppning är att kunna bjuda in alla berörda fastighetsägare och stugägare till ett tekniskt startmöte innan arbetet kommer påbörjas inne i området. Hur exakt detta skall lösas med avseende på gällande restriktioner angående begränsningen för allmänna sammankomster arbetar vi på att lösa.

Just nu pågår arbetet med överföringsledningar i Lilleskog, projektering utav Gaddesanna parallellt med upphandling av en partneringentreprenör.

Presentationerna från informationsmötet 5 mars 2020

Karta över förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten (hushållsavlopp). , 320 kB, öppnas i nytt fönster.

Lista med berörda fastighetsbeteckningar , 438 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentation av Kretslopp & Vatten , 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Sammanställningen över uppkomna frågor och svar från mötet. , 705 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljö Öppnas i nytt fönster..

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se