Hoppa till innehåll

 

Gaddesanna - Anundstorp

Projektering av förbindelsepunkter för första delområdet

Kommunen och NCC har nu kommit så långt med projekteringen att det nu har blivit dags att diskutera lämplig anslutningspunkt för fastigheterna i första delområdet.

Anslutningspunkten (vars juridiska namn är förbindelsepunkten) är den rättsliga gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation. Vanligtvis placeras den ca 0,5 m utanför fastighetsgräns. Vid förbindelsepunkten placeras de kommunala servisventilerna. En servisventil på den kommunala vattenservisen, en servisventil på den kommunala tryckspillservisen.

Du som fastighetsägare har nu möjlighet att påverka placeringen av förbindelsepunktens läge utmed den tomtgräns som kommunens huvudledningar passerar. Det finns några undantagsfall då vissa fastigheter inte har möjlighet att påverka läget på grund av de geografiska begränsningarna.

I första omgången brevutskick som kommer ut i brevlådorna i slutet av vecka 23 så kommer ni finna ett brev samt en karta över er fastighet. Ni har nu möjlighet att påverka placeringen längs med den tomtgräns som ledningarna kommer passera, vilken är markerad på kartan.

NCC kommer att dela ut en käpp till alla som har möjlighet att påverka sin placering. Vi ber att ni sätter ner käppen i marken, längs med den markerade tomtgränsen, där ni önskar få anslutningen.

Kontaktinformation till NCC:s platschef och arbetsledare finner ni i brevet.

Länsstyrelsen har godkänt begärd förlängning på föreläggandet för Gaddesanna

Länsstyrelsen Västra Götalands län tog 2021-04-22 beslut om förlängning av genomförandetiden för Vänersborgs kommun till 2022-12-31.

Förtydligande: Vi följer fortfarande tidsplanen som presenteras i det digitala startmötet med att överföringsledningarna kommer byggas mellan Munkesten och Gaddesannas parkering med början före sommaren och att byggnationen inne i Gaddesanna påbörjas i höst.

Upphandling av Partneringentreprenör är klar

Vänersborgs kommun har upphandlat NCC som partneringentreprenör för den kommunala VA-utbyggnadsprojektet på Vänersnäs.
Ni kommer se ansvarig projektledare och NCC:s ansvariga ute i området när detaljprojekteringen påbörjas.

Tekniskt startmöte

De rådande restriktionerna gör att vi från kommunens sida måste tänka om gällande vårt tekniska startmöte inför entreprenaden påbörjas i området. Vi arbetar nu på att ha en digital presentation som kommer finnas tillgänglig för er alla här på denna sidanöppnas i nytt fönster. Vi kommer att skicka ut informationsbrev till alla berörda.

Verksamhetsområde Gaddesanna - Anundstorp har vunnit laga kraft

Beslutet om verksamhetsområdet togs i kommunfullmäktige 2020-06-17 under § 76. Förslaget har vunnit laga kraft.

Vår förhoppning är att kunna bjuda in alla berörda fastighetsägare och stugägare till ett tekniskt startmöte innan arbetet kommer påbörjas inne i området. Hur exakt detta skall lösas med avseende på gällande restriktioner angående begränsningen för allmänna sammankomster arbetar vi på att lösa.

Just nu pågår arbetet med överföringsledningar i Lilleskog, projektering utav Gaddesanna parallellt med upphandling av en partneringentreprenör.

Presentationerna från informationsmötet 5 mars 2020

Karta över förslag till verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten (hushållsavlopp). (, 320 kB)

Lista med berörda fastighetsbeteckningar (, 438 kB)

Presentation av Kretslopp & Vatten (, 1 MB).

Sammanställningen över uppkomna frågor och svar från mötet. (, 705 kB)

Frågor om bygglov och detaljplaner

Alla frågor kopplade till detaljplaner och bygglov besvaras av ansvariga på Plan- och bygglovsenheten.
Information om bygglovsenhetens telefon- och besökstider finner ni på hemsidan under Bygga, bo & miljööppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se