Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Grytet, Hallby Mitt och Änden

Återremiss återremitterades

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motiveringen att möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från den 1 januari 2023 utifrån lagrådsremissen "Vägar till hållbara vattentjänster". För detaljerad information i ärendet hänvisas kommunfullmäktiges protokoll som du finner via Kommunens digitala anslagstavla.

Återremiss till kommunfullmäktige

Kretslopp & Vatten har fått information från kommunstyrelseförvaltningen att ärendet för återremissen förväntas tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars 2022. För detaljerad information och kallelser hänvisas till Kommunens digitala anslagstavla Öppnas i nytt fönster.. För information om hur man överklagar ett kommunfullmäktigebeslut, läs under Kommun och Politik Öppnas i nytt fönster..

Återremiss av förslag till verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden

Kommunfullmäktige tog beslutet på onsdag 2021-05-12 om att återremittera ärendet om verksamhetsområde för Grytet, Hallby Mitt och Änden till tjänstemännen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden

Berörda fastighetsägare i Grytet, Hallby Mitt och Änden kommer inom kort få ett brev med information om förslag till kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Område 1: Grytet, Hallby Mitt Änden - Karta , 278 kB, öppnas i nytt fönster.

Område 1: Grytet, Hallby Mitt Änden - Fastighetsförteckning , 88 kB, öppnas i nytt fönster.

Område 2: Grytet, Hallby Mitt Änden - Karta , 247 kB, öppnas i nytt fönster.

Område 2: Grytet, Hallby Mitt Änden - Fastighetsförteckning , 85 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslaget till kommunalt verksamhetsområde beräknas komma upp i kommunfullmäktige 2021-05-12. För mer information till hus man kan överklaga ett kommunfullmäktige beslut hänvisas till Kommun och Politik Öppnas i nytt fönster..

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se