Hoppa till innehåll

 

Grytet, Hallby Mitt och Änden

Återremiss återremitterades

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet med motiveringen att möjliggöra hänsynstagande till eventuella ändrade förutsättningar från den 1 januari 2023 utifrån lagrådsremissen "Vägar till hållbara vattentjänster". För detaljerad information i ärendet hänvisas kommunfullmäktiges protokoll som du finner via Kommunens digitala anslagstavla.

Återremiss till kommunfullmäktige

Kretslopp & Vatten har fått information från kommunstyrelseförvaltningen att ärendet för återremissen förväntas tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars 2022. För detaljerad information och kallelser hänvisas till Kommunens digitala anslagstavla Öppnas i nytt fönster.. För information om hur man överklagar ett kommunfullmäktigebeslut, läs under Kommun och Politik Öppnas i nytt fönster..

Återremiss av förslag till verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden

Kommunfullmäktige tog beslutet på onsdag 2021-05-12 om att återremittera ärendet om verksamhetsområde för Grytet, Hallby Mitt och Änden till tjänstemännen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden

Berörda fastighetsägare i Grytet, Hallby Mitt och Änden kommer inom kort få ett brev med information om förslag till kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Område 1: Grytet, Hallby Mitt Änden - Karta , 278 kB, öppnas i nytt fönster. (, 278 kB)

Område 1: Grytet, Hallby Mitt Änden - Fastighetsförteckning , 88 kB, öppnas i nytt fönster. (, 88 kB)

Område 2: Grytet, Hallby Mitt Änden - Karta , 247 kB, öppnas i nytt fönster. (, 247 kB)

Område 2: Grytet, Hallby Mitt Änden - Fastighetsförteckning , 85 kB, öppnas i nytt fönster. (, 85 kB)

Förslaget till kommunalt verksamhetsområde beräknas komma upp i kommunfullmäktige 2021-05-12. För mer information till hus man kan överklaga ett kommunfullmäktige beslut hänvisas till Kommun och Politik Öppnas i nytt fönster..

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se

KONTAKT

Tekniska

Peter Stenvall, projektledare
Telefon: 0521 - 72 12 03 E-post: peter.stenvall@vanersborg.se