Hoppa till innehåll

 

Avloppsvatten

I kommunen finns det två avloppsreningsverk, Holmängen och Brålanda. En personekvivalent, förkortas pe, är ett mått på mängden organiskt material som en person under ett dygn bidrar med till avloppet. Holmängens avloppsreningsverk är i dagsläget dimensionerat för 28 000 pe men planeras för en utbyggnad för 45 000 pe. Brålanda avloppsreningsverk är dimensionerat för 45 700 pe.

KONTAKT

Driftchef

Katarina Enbom
Telefon: 0521 - 72 11 97

E-post: katarina.enbom@vanersborg.se