Hoppa till innehåll

 

Enskilda avlopp

Ett enskilt avlopp är en avloppsanläggning som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Har du en enskild avloppsanläggning? I så fall är du ansvarig för att se till att den fungerar som den ska.

För information om hur du ska sköta din avloppsanläggning, se avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nytt avlopp eller ändring av din anläggning

Du behöver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden om du ska ändra din avloppsanläggning eller göra en ny. Det innebär att du inte får börja gräva eller göra ändringar utan att ha fått ett skriftligt besked. Filmen ”8 steg till nytt avlopp” ger en sammanfattning om vad som gäller.


Punkterna nedan beskriver hur du gör för att ansöka om tillstånd för en avloppsanläggning:

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Information finns bland annat hos: Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Lokal information gällande exempelvis vattenskyddsområden kan du få genom att kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen.
 3. Ta kontakt med en entreprenör som anlägger avlopp för att få fram ett förslag på anläggning som passar förutsättningarna på din fastighet. För att du ska få fram nödvändig information om markmaterial och avstånd till berg och grundvatten kan en provgrop behöva grävas. Detta avgör Miljö- och byggnadsförvaltningen.
 4. Fyll sedan i och skicka in din ansökan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Här finns blankett för ansökan och anmälan om anläggande av avloppsanläggning. , 558 kB, öppnas i nytt fönster. (, 558 kB)
 5. Miljö- och byggnadssförvaltningen bedömer din ansökan. I samband med detta görs oftast ett platsbesök på fastigheten och i vissa fall behöver vi mer uppgifter från er.
 6. Du får ett tillstånd att anlägga ditt enskilda avlopp. För att få ett tillstånd ska ansökan vara komplett och anläggningen som beskrivs i ansökan ska uppfylla Miljöbalkens krav.
 7. Börja planera för att anlägga ditt avlopp.
 8. Innan anläggningsarbetet påbörjas ska du meddela Miljö- och byggnadsförvaltningen. När anläggningsarbetet är färdigt ska en entreprenörsrapport med tillhörande foton skickas in. Här finns blankett för entreprenörsrapport för enskild avloppsanläggning. , 1019 kB, öppnas i nytt fönster. (, 1019 kB)
 9. Du får en skriftlig återkoppling på entreprenörsrapporten.

Avgift för ansökan/anmälan


Avlopp med wc

 • Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för ett hushåll, 8784 kr
 • Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för 2-5 hushåll, 10980 kr
 • Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för fler än 5 hushåll, timavgift

Avlopp utan wc / Ändring i avloppsanläggning

 • Installera avloppsanläggning utan wc för ett hushåll, 6588 kr
 • Installera avloppsanläggning utan wc inom områden med tillståndsplikt, 8784 kr, för utsläpp av BDT-vatten enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
 • Installera avloppsanläggning utan wc för 2-5 hushåll, 8784 kr.
 • Installera avloppsanläggning utan wc för fler än 5 hushåll, timavgift

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29