Hoppa till innehåll

 

Enskilda avlopp

Har du en enskild avloppsanläggning? I så fall är du ansvarig för att se till att den fungerar som den ska.

För information om hur du ska sköta din avloppsanläggning, se avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt avlopp eller ändring av din anläggning

Du behöver tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden om du ska ändra din avloppsanläggning eller göra en ny. Det innebär att du inte får börja gräva eller göra ändringar utan att ha fått ett skriftligt besked. Filmen ”8 steg till nytt avlopp” ger en sammanfattning om vad som gäller.


Punkterna nedan beskriver hur du gör för att ansöka om tillstånd för en avloppsanläggning:

  1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Information finns bland annat hos: Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Ansökningsblankett och lokal information gällande ex. vattenskyddsområden kan du få av miljö- och byggnadsförvaltningen eller via denna länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Ta kontakt med en entreprenör som anlägger avlopp för att få fram ett förslag på anläggning som passar förutsättningarna på din fastighet. En provgrop kan behöva grävas på fastigheten för att du ska få information om avstånd till berg och grundvatten samt markmaterial.
  4. Fyll i och skicka in ansökan.
  5. Miljö- och byggnadssförvaltningen bedömer din ansökan. I samband med detta görs oftast ett platsbesök och i vissa fall behöver vi mer uppgifter från er.
  6. Du får ett tillstånd. (Om ansökan är komplett och anläggningen som beskrivs i ansökan uppfyller miljöbalkens krav.)
  7. Börja planera för att anlägga ditt avlopp.
  8. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska meddelas innan anläggningsarbetet påbörjas. En entreprenörsrapport med tillhörande foton ska skickas in till förvaltningen när arbetet färdigställts. Länk till entreprenörsrapport. (, 1019 kB)
  9. Du får en skriftlig återkoppling på entreprenörsrapporten.

Avgift för ansökan/anmälan

Avlopp med wc

Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för ett hushåll, 8576 kr

Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för 2-5 hushåll, 10720 kr

Installera avloppsanläggning där wc är ansluten för fler än 5 hushåll, timavgift

Avlopp utan wc / Ändring i avloppsanläggning

Installera avloppsanläggning utan wc för ett hushåll, 6432 kr

Installera avloppsanläggning utan wc inom områden med tillståndsplikt, 8576 kr, för utsläpp av BDT-vatten enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Installera avloppsanläggning utan wc för 2-5 hushåll, 8576 kr.

Installera avloppsanläggning utan wc för fler än 5 hushåll, timavgift

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt enskilda avlopp:

Personal Miljö och hälsa