Hoppa till innehåll

 

Tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar aktivt med tillsyn på enskilda avloppsanläggningar.

Vi gör tillsyn på cirka 200 fastigheter per år.

Vissa fastigheter besöks och andra inte. Det beror på hur gammalt avloppet är och om vi har tillräcklig information avloppet i vårt arkiv.

Innan vi gör besök hos er kommer ni att få information om detta på posten.

Om ert avlopp bedöms ha brister vid vårt besök kommer vi att följa upp detta. Om bristerna påverkar anläggningens förmåga att rena avloppsvattnet tar Miljö- och hälsoskyddsnämnden ett beslut om förbud mot att anväda avloppet. Vanligtvis ska åtgärder enligt nämndens beslut vara utförda inom tre år. Om ni har ett utsläpp direkt till ett vattendrag eller sjö kan tiden för åtgärder förkortas.

Du kan själv göra en snabbkoll på om ditt avlopp har brister via Avloppsguidens checklista: Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför utför Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn?

Tillsyn på enskilda avlopp görs för att minska övergödningen i våra åar, bäckar och sjöar. Övergödning leder till algblomning, syrebrist i vattnet och sämre vattenkvalitet. Tillsyn av enskilda avlopp är även viktigt för att minska risken för att grundvatten och dricksvatten förorenas.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29