Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Tillsyn av enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar aktivt med tillsyn på enskilda avloppsanläggningar.

Under 2020 kommer denna tillsyn att utföras i ett område som avgränsas söderut av Södra timmervik och norrut av Rörvik. Området avgränsas västerut av riksväg 45 och österut av Vänerns strandlinje.

Vi gör tillsyn på cirka 200 fastigheter per år. Vissa fastigheter besöks och andra inte. Det beror på hur gammalt avloppet är och om vi har tillräcklig information i vårt arkiv..

Innan vi gör besök hos er kommer ni att få information om detta på posten.

Om erat avlopp bedöms ha brister vid vårt besök så kommer vi att följa upp detta. Om bristerna påverkar anläggningens förmåga att rena avloppsvattnet så tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ett beslut om förbud mot utsläpp av spillvatten till anläggningen. Vanligtvis ska åtgärder enligt beslutet vara utförda efter tre år. Om ni har ett utsläpp direkt till ett vattendrag eller sjö så sätts åtgärdandetiden istället till ett år.

Du kan själv göra en snabbkoll av om ditt avlopp har brister via checklistan Är ditt avlopp grönt, gult eller rött.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer vägledning kring hur du kan bedöma ditt avlopp så se havs- och vattenmyndighetens text: Så bedömer du ditt avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför utför miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsyn?

Tillsyn på enskilda avlopp görs för att minska övergödningen i våra åar, bäckar och sjöar. Övergödning leder till algblomning, syrebrist och sämre vattenkvalitet. Tillsyn av enskilda avlopp är även viktigt för att minska risken för att grundvatten och dricksvatten förorenas av smittämnen eller näringsämnen.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt enskilda avlopp:

Personal Miljö och hälsa