Hoppa till innehåll

 

Källaröversvämning

Avloppsstopp

Vid akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring:
Normal arbetstid: 0521-72 10 00.
Efter kontorstid: 031-703 16 15 (kommunens larmcentral, be att få kontakt med VA-beredskapen).

Anmäl källaröversvämning

Ett steg i den tekniska utredningen i samband med en källaröversvämning är för fastighetsägare att inkomma med information till Kretslopp & Vatten. Fyll i e-tjänst nedan eller ladda ner blankett och skicka in.

och skicka via e-post till va-verket@vanersborg.se alternativt via ordinarie post till:
Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 VÄNERSBORG

Ett led i den tekniska utredning som följer kommer vara att en rörinspektion av fastigheten utförs av ett företag som anlitats av Vänersborgs Kretslopp & Vatten. Företaget som har detta uppdrag via avtal är IRG Rörinspektion AB. Fastighetsägare kommer informeras innan rörinspektion utförs.

Källaröversvämning

Kretslopp & Vatten har samlat information om vad man som fastighetsägare med källare skall tänka på för att undvika översvämning.

Ta hand om ditt ledningsnät

Branschorganisationerna Svenskt Vatten, Säkert Vatten AB och Installatörsföretagen har tagit fram en broschyr om hur man bäst underhåller sitt ledningsnät inne på fastighet. Här finner du som fastighetsägare tips och råd på hur du skall sköta och underhålla de privata ledningarna.

KONTAKT

Utredningsingenjör

Anna Edvartsen
telefon:
0521 - 72 12 04
E-post: anna.edvartsen@vanersborg.se