Hoppa till innehåll

 

Ledningsnätet - Spillvatten

Avloppsverket på Holmängen tar emot avloppsvatten från Vänersborgs tätort, Vargön, Båberg, Trestad Center och Väne Ryr.
Avloppsverket i Brålanda tar emot avloppsvatten från Brålanda, Frändefors och Vänerkusten.
Ledningsnätet för spillvatten är ca 25 mil långt. Längs ledningsnätet finns 60 pumpstationer vars uppgift är att pumpa/lyfta avloppsvattnet vidare på de delar av ledningsnätet när det inte kan rinna vidare med självfall.