Hoppa till innehåll

 

Vad får du spola ner i avloppet?

Spola rätt

Fulspolning

29% av svenskarna fulspolar trots att 9 av 10 känner sig välinformerade om vad man får spola ner i toaletten.

De fem vanligaste sakerna som fulspolas

Fem vanligaste fulspolningarna

Fettavskiljare för verksamheter

Fett i spillvatten från livsmedelslokaler så som slakterier, bagerier, charkuterier, restaurangkök, personalmatsal, storkök och gatukök, orsakar på många håll problem i spillvattenledningar och pumpstationer. Med spillvatten menas utgående avloppsvatten från en fastighet. Fettet som avsätts försämrar spillvattenledningarnas funktion och kan orsaka stopp i ledningarna.

KONTAKT

Driftchef

Katarina Enbom
Telefon: 0521 - 72 11 97

E-post: katarina.enbom@vanersborg.se