Hoppa till innehåll

Vad kan du göra när det är låga grundvattennivåer?

Under längre torrperioder kan det bli brist på grundvatten och det kan bland annat drabba dig som har enskild brunn. Det beror på att grundvattenmagasinen i marken inte fylls på ordentligt när det inte regnar på länge.

Om grundvattennivåerna är låga är det bra att vara sparsam med vatten. Nedan finns några tips på detta.

Tips och råd för att spara vatten:

 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Diska med full maskin och välj eco-program.
 • Ta korta duschar.
 • Bada inte badkar.
 • Använd snålspolande duschmunstycke.
 • Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
 • Samla regnvatten och använd till trädgårdsbevattning.
 • Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnet samlas upp, renas och återanvänds.

Sammanställning av tips i pdf-format. (, 2 MB)

Egen brunn - ansvar och råd

Låg grundvattennivå kan ge problem med din enskilda brunn. Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att den håller rätt kvalitet.

Är det låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet i den egna brunnen. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Låg vattennivå och inträngning av ämnen kan påverka vattenkvaliteten i brunnar (smak, lukt, färg). I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Vad kan man göra om brunnen har sinat?

 • Fråga dina grannar om du få fylla på vattendunkar hos dem.
 • Använd bara godkänt vatten för att vara säker på att du får livsmedelskvalitet på vattnet. Det vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten.
 • Det finns företag som kan hjälpa till att fylla på brunnar med nytt vatten. Försäkra er då om att det är livsmedelsklassat vatten som levereras. Det finns också en viss risk att det blir grumligt vatten eftersom vatten i brunnen egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån, samt att vattnet läcker ut ur brunnen igen.

Långsiktiga lösningar

 • Kontakta kommunen för att se om du kan ansluta dig till kommunalt vatten.
 • Borra/gräv ny brunn.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter eller åtgärder hos länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar, olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar, muddring och vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3