Hoppa till innehåll

 

Ledningsnätet

Från ytvattenverken på Skräcklan och i Rörvik samt grundvattenverken i Källeberg och Hästevadet distribueras vatten via ett 310 kilometer långt ledningsnät. Från vattenverken pumpas dricksvatten genom huvudvattenledningar som sedan förgrenar sig i mindre ledningar in till din kran. Vårt ledningsnät består av både nya och äldre ledningar. För att säkerställa att vattnet håller en hög kvalitet hela vägen fram till dig tas prover på vattnet både ute på ledningsnätet och hos kunder.

Vattentorn

För att du alltid ska ha tillgång till vatten, oavsett tid på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn.

Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen, men mängden vatten som produceras är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fylls vattentornen upp. När behovet ökar kan man använda det vatten som lagrats. Vattentornen utjämnar också trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentornen. I Vänersborgs kommun har vi 4 vattentorn, Mariero (2500 m³), Halleberg, Frändefors och Brålanda (100 m³).

Även vattenverken har stora reservoarer med en total lagringskapacitet på 3 950 m3.