Hoppa till innehåll

 

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna och för att skydda vattentäkten finns ett vattenskyddsområde. Området sträcker sig även in i Vänersborgs kommun.

Vilka områden ingår i vattenskyddsområdet?

Området omfattar delar av Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edets kommuner.

I Länsstyrelsens vattenkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du titta närmare på vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

För att skydda området finns det regler, så kallade skyddsföreskrifter. De reglerar de verksamheter som kan utgöra en risk för vattnet.

Här finns skyddsföreskrifterna , 772 kB, öppnas i nytt fönster. (, 772 kB)

Faktablad

Boende i området , 67 kB, öppnas i nytt fönster. (, 67 kB)

Driver jordbruk i området , 267 kB, öppnas i nytt fönster. (, 267 kB)

Driver skogsbruk i området , 216 kB, öppnas i nytt fönster. (, 216 kB)

Driver verksamhet i området , 73 kB, öppnas i nytt fönster. (, 73 kB)

Tillstånd

Verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten kan vara förbjudna eller kräva tillstånd eller anmälan. Inom Vänersborgs kommun ska tillstånd sökas och anmälan göras hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Blankett för ansökan om tillstånd , 50 kB, öppnas i nytt fönster. (, 50 kB)

Blankett för anmälan om hantering av mer än 250 liter/år av petroleumprodukter , 84 kB, öppnas i nytt fönster. (, 84 kB)

Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO)

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Vänersborgsviken i Vänern och Göta älv. Därför är området värt att skyddas. Vänersborgsvikens och Göta älvs vattenskyddsområde (GÄVSO) sträcker sig över sex kommuner utmed älven: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg.

Beslutet trädde i kraft den 1 juli 2022.

Föreskrifter, karta, vanliga frågor och svar hittar du på vattenskyddsområdets gemensamma sida:
GÄVSO Länk till annan webbplats.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29