Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna och för att skydda vattentäkten finns ett vattenskyddsområde. Området sträcker sig även in i Vänersborgs kommun.

Vilka områden ingår i vattenskyddsområdet?

Området omfattar delar av Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edets kommuner.

I Länsstyrelsens vattenkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du titta närmare på vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

För att skydda området finns det regler, så kallade skyddsföreskrifter. De reglerar de verksamheter som kan utgöra en risk för vattnet.

Här finns skyddsföreskrifterna (, 772 kB)

Faktablad

Boende i området (, 67 kB)

Driver jordbruk i området (, 267 kB)

Driver skogsbruk i området (, 216 kB)

Driver verksamhet i området (, 73 kB)

Tillstånd

Verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten kan vara förbjudna eller kräva tillstånd eller anmälan. Inom Vänersborgs kommun ska tillstånd sökas och anmälan göras hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Blankett för ansökan om tillstånd (, 50 kB)

Blankett för anmälan om hantering av mer än 250 liter/år av petroleumprodukter (, 84 kB)

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa