Hoppa till innehåll

 

Kulturmiljö- och kulturhistoriska byggnader

Kulturmiljön berättar något om vår historia. Vi har genom årtusenden odlat och brukat landskapet samt byggt byar och städer. Vår omgivning är vår kulturmiljö. En del av vår kulturmiljö är bebyggd medan andra delar består av naturmiljöer. Alla ansvarar för att skydda och vårda våra gemensamma kulturmiljöer.

En del bebyggelsemiljöer och byggnader anses vara av större betydelse än andra vi säger att de är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Dessa byggnader ingår i kommunens byggnadsinventeringar och en del av dem är skyddade i detaljplaner. En byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull får inte förvanskas.

Alla byggnader har ett kulturhistoriskt värde då alla byggnader symboliserar något. Därför får en byggnad inte förvanskas. Det innebär att den som vill ändra en byggnad måste göra det med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag, ta till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Läs mer om: Vänersborgs innerstad - program för bevarande och utveckling.öppnas i nytt fönster

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Kommunhusets öppettider

Kontaktinformation Bygglov

Bygglovs telefon- och besökstider