Hoppa till innehåll

 

Program för bevarande och utveckling -
Vänersborgs innerstad

Bilden föreställer förstasidan till Program för bevarande och utveckling Vänersborgs innerstad och en karta över innerstaden

Förstasidan till Program för bevarande och utveckling Vänersborgs innerstad och en karta över innerstaden

Program för bevarande och utveckling - Vänersborgs innerstad antogs av kommunfullmäktige i mars 2020. Programmet avser att underlätta bevarande och utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Vänersborgs riksintressanta innerstad. Programmet ska fungera som ett besluts- och kunskapsunderlag för kommunens arbete med detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.

En målsättning är att programmet ska väcka stolthet och intresse hos stadens invånare, fastighetsägare och hos de myndigheter som på olika sätt arbetar med den fysiska miljön. Syftet är också att inspirera till att göra förändringar som stärker Vänersborgs värdefulla kulturhistoriska särdrag samtidigt som det bidrar till utvecklandet av en levande och modern stad.

Klassificering och bygga vidare

Om du har några frågor angående programmet är du alltid välkommen att kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen!

KONTAKT

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
462  85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon expeditionen:
0521- 72 13 13

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kommunhusets öppettider Öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygglov Öppnas i nytt fönster.

Kontakta plan Öppnas i nytt fönster.

Beställ programmet

Programmet kan beställas i tryckt upplaga till självkostnadspris, 300 kr inkl. moms.

Du kan beställa programmet genom e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OM VÄNERSBORG

Vänersborg har en lång tradition att värdera och uppmärksamma sina kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.

1600-talets rutnätsstad, 1800-talets stadsplan, residensstaden vid Vänern med den småskaliga bebyggelsen utgör grundläggande värden för stadens identitet.

Rutnätsplanen och byggnader från två århundranden bildar en trivsam stad att leva i.