Hoppa till innehåll

 

Livsmedel och hälsoskydd

Livsmedel och hälsoskydd är frågor som hanteras av verksamheten Miljö och hälsa inom Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Livsmedel​

Miljö och hälsa ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer lagstiftningen. Det innebär bland annat att vi registrerar och inspekterar företag som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målen är att

  • konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat
  • ingen ska bli sjuk av maten på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen
  • konsumenterna ska kunna lita på att maten som man köper är rätt märkt och att menyer stämmer

Vänd dig till Miljö och hälsa om du

  • har synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat
  • misstänker att du har blivit matförgiftad
  • vill veta hur du ska göra för att starta ett livsmedelsföretag

För dig som vill sälja eller servera livsmedel

För dig som är konsument

Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling. Miljö och hälsa arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer.

Dessutom kontrolleras verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor samt tar badvattenprover för att kontrollera badvattenkvalitén.

Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Handlingar är offentliga

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Kontakt livsmedel och hälsoskydd:

Personal Miljö och hälsa