Hoppa till innehåll

 

Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet utövas tillsyn som syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler samt lokaler där människor får vård eller behandling. Miljö och hälsa arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, ventilation och temperaturer.

Dessutom kontrolleras verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi gör tillsyn av miljön i skolor, förskolor, vårdboenden, bassängbad samt tar strandbadvattenprover för att kontrollera badvattenkvalitén.

Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och tillsyn vid klagomål.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29