Hoppa till innehåll

 

Din livsmedelsverksamhet

För att starta en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel så krävs att verksamheten registreras. Från och med 1 januari 2019 är det straffbart att starta en livsmedelsverksamhet utan att registrera den. Anmälan om registrering behöver göras även om du tar över en redan befintlig anläggning. Om t.ex. en restaurang byter ägare måste verksamheten anmälas på nytt.

Anmälan

I rutan "Mer information" här bredvid hittar du länk till e-tjänst/blankett där du kan anmäla din livsmedelsverksamhet. Du ska lämna in din anmälan senast 14 dagar innan du startar din verksamhet.

Avgift

I rutan "Avgifter och taxor" här bredvid hittar du länk till aktuella avgifter och taxor. För registreringen så tar vi ut en avgift för handläggning av ärendet. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. En årlig avgift ska även betalas från det år verksamheten startar. Hur stor den årliga avgiften är beror på vad du har för typ av livsmedelshantering, hur stor anläggningen är och om verksamheten riktar sig till känsliga konsumenter eller inte.

Säker mat!

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om vilka regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare och din personal ska känna till och kontrollera de risker som finns vid hantering av livsmedel. Du ska se till att din verksamhet uppfyller lagkraven och att maten som säljs eller serveras är säker.

För att säkerställa att de olika delarna i din verksamhet fungerar på ett säkert sätt så behövs tydliga rutiner som är enkla att följa och förstå för personalen. Rutinerna kan vara skriftliga eller muntliga. Det viktiga är att alla som jobbar i företaget är insatta i rutinerna och att nyanställd personal kan ta del av dem.

Rutinerna kan variera ut för olika verksamheter. En liten kiosk med förpackade livsmedel behöver inte ha lika omfattande rutiner som ett stort skolkök med tillagning. För att få hjälp med att ta fram rutiner som kan passa din verksamhet så kan du läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida om vägledningar och branschriktlinjer. Länk till Livsmedelsverket hittar du i rutan här bredvid under "Livsmedelsverkets hemsida".

Nedan finns informationsfilmer på svenska och arabiska om hur man startar ett livsmedelsföretag i Vänersborgs kommun.