Hoppa till innehåll

 

Fladdermöss i Vänersborgs kommun

Vänersborg är en mycket artrik kommun när det gäller fladdermöss. Av Sveriges 19 arter har totalt 12 återfunnits i kommunen och de artrikaste platserna som vi känner till finns kring Halle- och Hunneberg och vid Vänerns stränder.

Fladdermöss är en av jordens äldsta djurgrupper och de är ekologiskt viktiga. I Sverige äter alla fladdermöss insekter och på så sätt bidrar de till att hålla nere mängden skadeinsekter. Olika arter har olika behov, men många trivs i lövskogsområden nära vatten, i naturbetesmarker och kring äldre bebyggelse. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige och får inte fångas, dödas eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen ge dispens.

Några fladdermusarter, exempelvis nordfladdermus och dvärgpipistrell, bor gärna i ytterväggar eller vindsutrymmen i hus eftersom de kan hitta mat (insekter) i trädgårdarna och runt gatlamporna intill. Fladdermössen är oftast aktiva nattetid och orienterar sig i mörkret med hjälp av ultraljud som är ohörbara för människan. Under en natt kan en enda fladdermus äta tusentals myggor och andra insekter.

Fladdermöss i hus

Oftast märks det inte att det flyttat in fladdermöss i huset, men ibland går det att höra lite läten om de bildat en yngelkoloni i en av husets väggar. Däremot kan fladdermöss inte gnaga och gör ingen skada på till exempel hus, inredning eller livsmedel. Det kan i vissa fall bli problem med lukt från djurens spillning om huset är dåligt ventilerat så att spillningen inte torkar.

Om det kommit in en fladdermus i själva bostaden hittar den oftast ut själv om du öppnar fönstren på vid gavel och släcker ljuset. Skulle den ligga på golvet eller på marken kan den ha svårt att lyfta, men då kan du ta upp den och hänga den upp och ner på i ett skuggigt läge på en trädstam eller vägg. Använd alltid handskar om du hanterar vilda djur eftersom det skyddar både dig och djuret.

Inventering i kommunen

När 20 olika platser i kommunen inventerades under 2015 och 2016 hittades 11 olika fladdermusarter och tidigare hade ytterligare en art påträffats. De vanligaste och mest utbredda arterna var dvärgpipistrell, nordfladdermus, vattenfladdermus och större brunfladdermus. Det fanns även flera ovanliga och rödlistade arter, bland annat fransfladdermus, sydfladdermus och barbastell. Tidigare har man hittat dammfladdermus.

Inventeringen gjordes som ett projekt tillsammans med Trollhättans Stad och finansierades delvis med statliga medel till kommunal och lokal naturvård, så kallat LONA-bidrag.

I rapporten "Inventering av fladdermöss i Vänersborgs kommun 2015-2016" går det att läsa mer om inventeringen. , 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om fladdermöss eller eventuella problem är det bäst att kontakta länsstyrelsen eftersom vissa åtgärder kräver tillstånd från den myndigheten, t.ex. för att försöka stänga ute fladdermöss från ett hus. Det går också att läsa mer om djuren på naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29