Hoppa till innehåll

 

LONA-projekt

Via den lokala naturvårdssatsningen, LONA, finns möjlighet att få statliga bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Bidraget ska stimulera kommuners och ideella föreningars naturvårdsengagemang.

Det är kommunen som kan söka LONA-bidrag, men lokala aktörer som föreningar och privatpersoner kan initiera projekt. Har ni en projektidé är ni välkomna att kontakta oss. Mer information finns även hos Naturvårdsverket LONA - Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hos Länsstyrelsen Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Pågående LONA-projekt i Vänersborgs kommun
Där vi har ytterligare information är rubriken klickbar för att komma till projektsidan.

 • Friluftsstrategi
 • Grinnsjötorp
 • Grönstrukturplan och metodutveckling för utvärdering och utveckling av ekosystemtjänster inom Torpaområdet i Vänersborg
 • Naturvårdsprogram för Vänersborgs kommun
 • Onsjö golfklubb, ökad biologisk mångfald Öppnas i nytt fönster.
 • Pollineringsprojekt Bergagården
 • Restaurering, från dikad bördig skogsmark till våtmark på Skogaryd forskningsstation
 • Våtmark i Brättelund

Avslutade LONA-projekt i Vänersborgs kommun
Där vi har ytterligare information är rubriken klickbar för att komma till projektsidan.

 • Fågeltorn
 • Förstudie till restaurering av Lillån (Önafors)
 • Förstudie till restaurering av Lillån (Önafors), komplettering
 • Grönplan för Vänersborg
 • Naturvårdsåtgärder vid Onsjökärret
 • Ökad tillgänglighet till Nygårdsängen
 • Nygårdsängen (del 2)
 • Restaurering av kulturlandskapet Halleskogen
 • Restaurering av kulturlandskapet Vassändaviken
 • Restaurering och utveckling av Lillån med omnejd
 • Återskapande och utveckling av våtmarker i Nygårdsängens naturreservat
 • Åtgärder för friluftslivet i Dalbobergen och Dalbostigen
En karta över Sverige med texten "Lokala naturvårdssatsningen". Logotyp.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29