Hoppa till innehåll

 

Onsjö golfklubb, ökad biologisk mångfald

För att genomföra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på golfbanan, har Onsjö GK fått statliga LONA-bidrag. De åtgärder som planeras att genomföras under 2022, syftar i första hand på att gynna pollinerande insekter. Ett antal sandblottor kommer att anläggas och några markområden kommer att naturvårdsbrännas och/eller slås för att gynna tillväxten av pollinerande växter. Dessutom planeras att sätta upp fladdermusholkar.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

En karta över Sverige med texten "Lokala naturvårdssatsningen". Logotyp.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29