Hoppa till innehåll

 

Ormar i naturen

I Sverige har vi tre arter av ormar; huggorm, snok och hasselsnok. Alla tre är fridlysta, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga dem, deras ägg eller ungar. Ibland misstas kopparödlan för att vara en orm och kallas därför ofta för kopparorm eller ormslå, men det är egentligen en ödla. Den är också fridlyst.

Det är bara huggormen som är giftig, men den anfaller nästan aldrig utom om man nästan trampar på den.

Kontakta alltid sjukhus eller vårdcentral om du har blivit ormbiten.

Orm på tomten

Trots att huggormen är fridlyst får den fångas och flyttas om du har den på tomten. Det är bara om det inte finns någon annan lösning som du får döda ormen.

En huggorm kan fångas med hjälp av en lövräfsa och lyftas ner i en hink som du sätter lock på. Släpp sedan ut den på något lämpligt ställe som ligger minst ett par kilometer bort, men ta gärna hjälp av någon som är van vid att handskas med ormar. För att undvika att bli biten ska du inte ta upp ormen med händerna.

För att undvika att få orm på tomten kan trädgården göras mindre attraktiv för ormar. Några förslag på detta är:

  • Sätta finmaskigt nät för ventiler och hål i husgrunder.
  • Klippa gräset kort.
  • Ta bort rishögar och stenrösen.
  • Inte ha komposter eller lövhögar intill husen.

Här kan du kan läsa mer om huggormar:

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska riksmuséet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om huggormsbett hos Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som också nås dygnet runt på telefonnummer 010-456 6700 eller via 112.

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29