Hoppa till innehåll

Björkås

Villa Björkås, Vargön

I Vargön ligger Björkås, en naturpark på mer än 50 hektar. Parken består i huvudsak av gammal bokskog med tre stora dammar. Just nu 2018 har en upprustning påbörjats. En av dammarna grävs ur för att återskapa dess ursprungliga dammform och djup. I skogen har sly och några träd fällts för att återskapa hur parken en gång sett ut. Arbetet beräknas vara klart innan februaris utgång.

I parken finns ett utegym.

En damm i Björkås, Vargön

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Tf. Håkan Ek

Telefon:
0521-72 13 69

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se