Hoppa till innehåll

Önskemål om trädfällning

Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att fälla träd och ta bort vegetation i kommunens park- och naturmarker.

Gatuenheten hanterar och bedömer förfrågningarna utifrån bestämda riktlinjer. Har du synpunkter eller önskemål som rör enstaka träd på kommunens mark, kan du fylla i en ansökan och skicka in till Gatuenheten.

Bedömning görs utifrån trädets betydelse för området som helhet, kondition, ekologiska och estetiska värden. Generellt  sker ingen trädfällning på grund av utsikt eller sol.Inga träd får tas ner av privatpersoner på kommunal mark.Träd kan vara skyddade i detaljplan

Träd som utgör akut skaderisk och som måste tas ned omgående skall anmälas!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Håkan Ek

Telefon:
0521-72 12 50

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se

blanketter