Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-02-05

Bygglov har nöjda besökare

99 procent av besökarna till bygglovsenheten var nöjda eller
mycket nöjda med personalens bemötande.

I september 2015 införde bygglov telefon- och besökstider. Syftet var att våra besökare kunde vara säkra på att få träffa en handläggare för att få hjälp och råd i bygglovsfrågor.

Efter hösten genomförde vi en enkät för att få reda på hur våra besökare uppfattar servicen.

- Vi finns ju till för medborgarna och vårt huvudfokus är att underlätta bygglovsprocessen. Därför är det glädjande att besökarna är nöjda med oss, säger plan- och bygglovschef Jasmina Lilja.

Resultatet visar att 93 procent instämmer helt eller nästan helt i påståendet ”Jag har fått bra och tydlig information om vilka handlingar som jag behöver lämna in”. Lika bra betyg blev svaret på påståendet ”Jag har fått bra information om hur mitt ärende kommer behandlas”.

9 av 10 besökare upplevde att de fick svar på sina frågor och 92 procent uppfattade personalen ”som kompetent och kunnig”.

Totalt svarade 58 besökare på enkäten. Svaren gjorde också att vi anpassade telefon- och besökstiderna på bygglov för att ännu bättre stämma överens med våra kunders önskemål.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se