Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-12

Bättre lukt i Brålanda i sommar

Efter upprepade klagomål från Brålandaborna har Miljö- och
hälsoskyddsnämnden beslutat att Dahlbergs slakteri inte får köra sin
hygieniseringsanläggning från den 1 juni till den 1 september.

Under en längre tid har lukten i samhället varit ett diskussionsämne och med hygieniseringsanläggningen förvärrades situationen.

Förutom klagomål från befolkningen, har även en luktpanel bestående av boende i Brålanda tillsatts och dessutom har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjort inspektioner.

- Vi gör den sammantagna bedömningen att det är nödvändigt att sätta stopp för hygieniseringsanläggningen för att Brålandaborna ska kunna njuta av sommaren i sina trädgårdar, menar nämndens ordförande Per Sjödahl.

Efter sommaren får slakteriet begära medgivande från förvaltningen för att starta upp anläggningen igen.

Hygieniseringsanläggningen hettar upp slaktavfallet så att det ska kunna köras till biogasanläggningen. Under stoppet körs slakteriavfallet i stället till en annan anläggning.

För mer information:
Irén Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 0521-72 12 74
Iren.larsson@vanersborg.se
Per Sjödahl, ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden 0521-22 13 92
Per.sjodahl@vanersborg.se


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se