Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-12

Nya byggplaner presenterades på mässa

Under Bomässan i Arena Vänersborg presenterades kommande bostadsplaner, och de är många just nu! Sjönära, grönnära och centrumnära är ledorden för bostadsplanerna.

Det saknas bostäder i hela Sverige och Vänersborg är inget undantag. Efter några år där bostadsbyggandet varit lågt, händer det nu mycket i Vänersborg! Under Bomässan i slutet av april presenterades några av de olika planer som finns för framtiden, vilket väckte stort intresse hos många av de drygt 9000 besökarna. På plats för att prata med invånare, fanns både politiker och tjänstemän från bland annat Byggnadsförvaltningen.

Flygbild Holmängen

Mellan Vänern och Östra vägen planeras en ny stadsdel i Vänersborg.

Ny stadsdel på Holmängen

Upp till 600 nya bostäder i form av ett hundratal radhus och 500 lägenheter planeras kunna byggas på Holmängen, i ett område mellan Göta älv och Östra vägen, mellan Kyrkängens koloniområde och de befintliga bostadsområdet på Björkholmsvägen. Planering pågår också för skolverksamhet i närheten av området. Bostäderna kommer att vara en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. De första bostäderna bedöms kunna vara på plats hösten 2017.

Fler bostadsplaner, ett urval

Onsjö

Här planeras för totalt ca 770 bostäder. I den första etappen, där villatomter, flerbostadshus och radhus ingår, väntas detaljplanen vara klar våren 2017, därefter inleds arbetet med att bygga gator och annan infrastruktur, varefter husen kan byggas.

Centrum

Totalt ca 400 bostäder planeras av olika aktörer, bl a i kvarteren Haren, Misteln, Furan, Pilen och Poppeln.

Frändefors

Planering pågår för ett fyrtiotal villor, med möjlighet till större tomt och hus, i kvarteret Elgärde.

Dalslandskusten

I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp, kommer vissa områden att ges möjlighet att bygga ut sina fritidshus till åretruntbostäder. I Sikhall planeras ytterligare möjligheter till villabebyggelse. 

På längre sikt

På längre sikt finns större utbyggnadsplaner för bostäder bland annat i Skaven/Öxnered, Katrinedal norra och på Sanden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:
0521-72 10 00