Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Skolelever deltar i formandet av nytt bostadsområde

Skolelever har fått chansen att testa jobbet som stadsplanerare. På fredag ställs deras modeller ut i kommunhuset! 

Det är klasserna 5A och 5B på Norra skolan respektive 5A och 5B på Blåsut skola som lämnar sina idéer på utformningen av det planerade nya bostadsområdet Norra Katrinedal.

De har lämnat synpunkter via kommuns digitala dialogverktyg Mitt Vänersborg och byggt en fysisk modell av området. På fredag kl 12:00 visas modellerna upp i kommunhusets entré. Kl 13:00 utses vinnaren. Då finns även tjänstemän från gatuenheten och byggnadsförvaltningen på plats för att berätta om hur det går till i verkligheten och svara på frågor.

Allmänheten är välkommen att titta på modellerna!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se