Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-30

Smart att tänka långsiktigt när vi bygger framtidens bostäder

– Massor av nya bostäder ska byggas i Vänersborgs kommun
under de närmaste åren. När vi bygger dem ska vi fortsätta att vara
klimatsmarta genom att bland annat förbereda för laddstolpar till elbilar och genom att ta vara på fördelarna med ny teknik, säger kommunalrådet Marie Dahlin (S).

På Vänersborgs kommuns sjätte bodialog den 24 maj fanns energiförsörjning med som en spännande punkt.

– Förra året utsågs Vänersborg till Sveriges klimatsmartaste kommun och den fina utmärkelsen tänker vi behålla, säger Marie Dahlin.

– För oss är det självklart att tänka långt i frågor om nytt bostadsbyggande. Fastigheterna ska stå kvar länge och därför ska vi i
möjligaste mån se till att de möter framtidens behov.

Ta höjd för laddstolpar

Ett sådant behov kommer med stor sannolikhet att vara laddstolpar för elbilar. På Bodialogen gav Vattenfall sin syn på utvecklingen.
Vattenfalls experter hävdar att elbilarna kommer att bli mycket vanligare i
takt med att priserna på batterier sjunker.

– Att ta höjd för el till laddstolpar i bostadsbyggandet blir viktigt, anser Marie. Då blir det både enklare, snabbare och billigare att släppa fram tekniken i full skala när tiden är mogen.

Kombinera flera energikällor

Med fallande priser på solceller, batterier och bergvärmepumpar, finns det också goda anledningar att tänka över hur systemen för framtida energiförsörjning ska se ut. Det gäller att möta de boendes behov av värme, kyla, elförsörjning, laddning av elbilar och liknande på långsiktigt
hållbara sätt.

– På Bodialogen presenterade Vattenfall nya tankar om att kombinera olika energikällor, säger Marie.

– Solceller på taket, stora batterier i källaren och bergvärme är exempel på lokal energiproduktion. Fjärrvärme produceras centralt.

Med ny teknik går det att kombinera och styra den lokala och den centrala energiproduktionen. Det ger nya lösningar som blir mer effektiva och hållbara än det som finns idag.

Vill se mer av framsynt tänkande

– Framsynt tänkande som detta vill jag mycket gärna se ännu mera av i bostadsbyggandet här i klimatsmarta Vänersborg. På den punkten hoppas jag att jag har både byggare och fastighetsägare med mig.

– En av nycklarna till ett hållbart samhälle är att underlätta för ökad användning av miljösmart teknik. Det sättet att tänka ligger helt i linje med kommunens miljöprogram.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se