Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-06-09

Miljöpristagare 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att utse Fredrik
Ericsson till 2017 års miljöpristagare.

Ur nomineringen; Naturbetesmarker med betande djur är helt avgörande för att hålla stora delar av vårt landskap öppet. Många växter, insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar är beroende av dessa miljöer som ger oss ekosystemtjänster vi inte klarar oss utan. Det handlar bland annat om produktion av mat, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning och pollinering. En betad hage kan innehålla upp till 40 olika arter per kvadratmeter och en naturbetesmark i anslutning till vatten ännu flera.

Då Fredrik Ericsson skaffat betesdjur för att bedriva bete på strandängarna i Vassändaviken och på Nygårdsängen bidrar han till ett viktigt jobb som ger långsiktiga effekter.

Nominerade för årets miljöpris var;

  • Friskis och Svettis
  • Fredrik Ericsson
  • Gällenäs Grönsaker AB
  • Naturskyddsföreningen Vänersborg

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 12 72

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se