Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-21

Kontroll av märkning av kemiska produkter i handeln under hösten

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer i höst att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen anordnar. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera märkning och förpackning av kemiska produkter i sina lokala butiker.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte finnas till försäljning. CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna (faropiktogrammen), som har vit bakgrund med röd ram.

 

Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kemiska produkter som används på arbetsplatser behöver inte märkas om förrän senast den 1 juni 2019. Produkter hemma hos privatpersoner behöver inte märkas om så länge de används för privat bruk och inte säljs vidare.

Vänersborgs kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 150 andra kommuner. Under inspektionerna kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att kontrollera följande:

  • Att alla kemiska produkter som kräver faromärkning är märkta enligt CLP-förordningen.
  • Att faromärkningen är på svenska.
  •  Att barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning finns på de produkter där det krävs.

 De butiker som ska inspekteras kommer att få ett brev med information om tillsynsbesöket och de regler som gäller kemiska produkter.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Telefon:
0521-72 12 72

E-post myndigheten:
miljo@vanersborg.se