Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-12-15

Detaljplaner på samråd och granskning

Det är många planer på gång i Vänersborgs kommun och arbetet med detaljplaner pågår för fullt. Två detaljplaner ställs nu ut på samråd och en detaljplan ställts ut för granskning.

Byggnadsförvaltningen har upprättat förslag till samrådshandling för detaljplanerna Sikhallsviken och Del av Holmängen 1:1 samt förslag till granskningshandling för detaljplan Furan 9-11.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A, Vänersborg

Vänersborgs bibliotek, Köpmansgatan 1, Vänersborg

Läs mer:
Detaljplan för Del av Holmängen 1:1, väster om Östra vägen

Detaljplan för Sikhallsviken

Detaljplan för kv. Furan 9, 10, 11

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se