Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-05-15

Miljöpristagare 2018

Vid Miljö- och hälsoskyddsnämndens möte den 7 maj utsågs Naturskyddsföreningen Vänersborg till årets Miljöpristagare.

Nomineringen lyder;

Föreningen har funnits i Vänersborgs kommun sedan 1963 och har cirka 700 medlemmar. Föreningen har deltagit i arbetet med att restaurera markerna, de gamla ängarna runt torpet Grinnsjö på Hunneberg. Det var helt igenvuxet med skog och genom varsam röjning och vård har många ängsväxter kommit tillbaka. Vid början av restaureringen hittades ca 30 arter av blommor och örter, drygt tio år senare fann man 285 arter. Torpet hålls öppet för allmänheten ett antal dagar per år och besöks då av många naturälskare. Föreningen har också tagit ett stort ansvar för de vandringar, inte minst sommarvandringarna, som arrangerats där besökarna fått både kultur- och naturkunskaper från föreningens kunniga volontärer som guidat. Många har fått sitt natur- och djurintresse väckt genom dessa aktiviteter, inte minst barnen.

Föreningen har också en temagrupp med miljövänlig konsumtion och hållbarhet i fokus. Bland annat har gruppen under nio år ordnat klädbytardagar som varje år gjort stor miljönytta genom att textilier som annars kanske skulle ha slängts nu får ett förlängt liv, vilket sparar många liter vatten och många kilo kemikalier jämfört med att köpa helt nya plagg

De som nominerats till årets miljöpris var;

Anders och Rosemary Solvarm

Evenstorps gård

Ramnereds lantbruk

Gällenäs grönsaker

Naturskyddsföreningen Vänersborg

Personal och elever på Norra skolan

Miljöpriset kommer att delas ut vid Nationaldagsfirandet på Sanden den 6 juni.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se