Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-08-22

Sex kommuner vill tillsammans skydda dricksvattnet

Tillgången på vatten som kan renas till dricksvatten är livsviktigt. Därför har sex kommuner tillsammans tagit fram ett förslag för starkare skydd av sitt dricksvatten - hela vägen från Vänersborg till Göteborg.

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Vänersborgsviken i Vänern eller från Göta älv. I Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg får invånarna helt eller till stor del sitt dricksvatten från Vänersborgsviken och Göta älv. Även i flera andra kommuner i
regionen kommer en del av dricksvattnet från Göta älv.

Att trygga möjligheten att göra dricksvatten av vattnet är en självklarhet. Detta görs bland annat genom att skapa ett vattenskyddsområde med
tillhörande vattenskyddsföreskrifter, vilket i nuläget saknas för flera av de
berörda vattentäkterna. De sex kommunerna tydliggör gemensamt vad som behöver regleras för att minska risken för akut förorening av vattentäkterna.

– Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner gläds åt att det nu finns framme ett gemensamt förslag från Göta Älvdalskommunerna. Att
säkra vattenförsörjningen genom att minska riskerna i våra kommuner är
självklart oerhört viktigt konstaterar miljöchef Kristian Nordström, Lilla Edet, miljöchef Mikael Reinhardt, Vänersborgs kommun och utvecklingschef Håkan Falck, Trollhättans stad.

Fram till den 28 september finns möjlighet att läsa förslaget och den som är berörd av förslaget är välkommen att lämna sina synpunkter.

Läs förslaget och lämna synpunkter härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se