Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-08-23

Ombyggnation av brygga

Yttre delen av bryggan på Sanden hamnkanalen kommer bytas ut.

Den gamla delen som idag är en flytbrygga kommer att bytas ut mot en ny kornischbrygga. Det blir alltså en fortsättning på bryggan som gjordes för några år sedan.
Arbetet inleds i början av september och kommer att pågå under hösten. Området runt bryggan kommer att vara avstängt under arbetets gång.

Det är gatuenhetens parkavdelning som ansvarar för ombyggnationen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon Håkan Ek:
0521-72 13 69

E-post tf.Parkchef:
hakan.ek@vanersborg.se